ah


ah
aha ! (seruan yang menyatakan rasa kemenangan , kepuasan, kesenangan dsb., tergantung dari cara mengucapkannya). A., now I've got you! Aha, sekarang kena kamu!

English-Malay dictionary. 2015.